6. apr, 2015

Saamhorigheid

Voel jij je verbonden met een ander, voel jij de saamhorigheid. Is dit vooral met je gezin of familie of met vrienden en kennissen.. of voel je het ook met wild vreemden. Hoe is het bij jou in de buurt op je sportclub of een creatieve club, hoe is het daar voel je daar ook saamhorigheid of is het ieder voor zich. We kunnen ons verbonden voelen met iedereen, het is belangrijk dat je je hart openstelt en zo de verbinding voelt. Verbinding met alles wat leeft, ieder mens (ja zelfs mensen waarvan we in eerste instantie denken dat we die niet leuk vinden), ieder dier iedere boom en bloem en zelfs stenen of bergen. Als we steeds meer verbinding gaan voelen met alles om ons heen dan voelen we ook steeds meer saamhorigheid en willen we ook het beste voor een ander. En als we het beste willen voor een ander maken we geen ruzie, voeren we geen oorlog maar zijn we tolerant naar elkaar. Heb jij het gevoel dat het je nog niet zo goed afgaat, doe het dan in kleine stapjes, alle beetjes helpen. Steeds een beetje meer en een uitdaging voor jezelf. Als we meer begrip hebben voor elkaar, voelen we ons meer verbonden en minder eenzaam. Hoe mooi is het om dit jezelf en je omgeving te gunnen.

Deel deze pagina