31. dec, 2020

2021

2021 is het jaar waarin veel mensen verlangen naar het oude vertrouwde. Maar kunnen we nog wel terug op dezelfde manier, is het niet de bedoeling dat we leren van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Hoe zal het zijn als we eens bewuster omgaan met onszelf met de mensen die we treffen waar dan ook. Heeft 2020 ons misschien geleerd om zorgvuldiger met elkaar om te gaan, met de aarde en het hele universum, is dat wat we nu mogen gaan toepassen? Het nieuwe jaar biedt naast de onzekerheden ook mogelijkheden, als jij diep in je hart kijkt, wat laat zich dan zien?

Laten we de lessen die we geleerd hebben in 2020 meenemen naar het nieuwe jaar. Laat liefde voorop staan, liefde voor je partner, je gezin, de buurt waar je in woont, liefde voor alles wat leeft. Dankbaarheid voor de lessen die je geleerd hebt, dankbaar voor degene die jou iets heeft laten zien waardoor jij weer kunt groeien, ook al was de les misschien helemaal niet fijn. Laten we kijken of we kunnen waarderen wat we wel hebben of kunnen in plaats van wat er niet is of wat we niet kunnen. Laten we waardering uitspreken naar degene die zich inzetten voor zaken die ons allen dienen of voor iemand die iets kleins doet maar wat zo belangrijk voor een ander kan zijn om gezien te worden. Laten we begrip opbrengen voor de mensen die niet kunnen wat wij nu voor ogen hebben, begrip is een sleutelwoord in 2021. Begrip voor veranderde omstandigheden, begrip voor degene wiens keuzes wij niet begrijpen.

Dus laten we inzetten voor 2021: Liefde, Dankbaarheid, Waardering en Begrip. Dat het een mooi jaar mag worden.

Deel deze pagina